Polski English Deutsch Česky Slovensky Español Ελληνικά Italiano Français Magyar

Regulamin Newslettera

 1. Znaczenie użytych pojęć – pogrubiony tekst:

  • Pulsar – Pulsar K. Bogusz Sp. J. z siedzibą w Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Sąd rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000075204, NIP: 683-00-12-136.
  • Formularz – formularz elektroniczny stanowiący element strony internetowe firmy Pulsar, za pomocą której Użytkownik może dokonać rejestracji dla usługi Newsletter podając dane osobowe niezbędne do realizacji usługi subskrypcji Newsletter.
  • Link aktywacyjny – łącze internetowe do strony internetowej firmy Pulsar otrzymywane w pierwszym mailu wysłanym na podany adres e-mail podany przez Użytkownika umożliwiający ostateczne potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Użytkownika poprzez „kliknięcie” tego linku.
  • Link dezaktywacyjny – łącze internetowe do strony internetowej firmy Pulsar otrzymywane w treści każdego Newslettera wysłanego na podany adres email przez Użytkownika umożliwiający rezygnację z usługi Newslettera przez Użytkownika poprzez „kliknięcie” tego linku.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi Newsletter zgodnie z Regulaminem, na podstawie wypełnionego Formularza.
  • Regulamin – niniejszy regulamin – Newsletter firmy Pulsar
  • Newsletter – usługa Newsletter – umożliwia wszystkim zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach – przesyłanych na adres e-mail podany przez Użytkownika w formie cyklicznego listu elektronicznego.
 2. Usługa Newsletter:

  • Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r. ( Dz.U. Nr144, poz. 1204 z późn.zm.)
  • Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe
  • W celu zarejestrowania się do usługi Newsletter, Użytkownik wypełnia Formularz na stronie www firmy Pulsar podając adres e-mail, zaznacza przycisk „Akceptuje Regulamin” a następnie „kliknięcie” przycisku „Zapisz się do Newslettera”.
  • Na podany adres e-mail bezzwłocznie zostanie wysłany Link aktywacyjny po kliknięciu którego Użytkownik zostanie ostatecznie wpisany do usługi Newsletter.
  • Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera i wypełnił w tym celu Formularz w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych związanych z wysyłką Newslettera.
  • W celu zrezygnowania z usługi Newsletter, Użytkownik wykorzystuje Link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdego Newslettera poprzez „kliknięcie” tego linku.
 3. Dane osobowe:

  • Firma Pulsar jest administratorem danych osobowych Użytkownika (tj. adresu e-mail) i wykorzystuje go wyłącznie w celu realizacji usługi Newslettera. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawienia. W tym celu należy kontaktować się poprzez e-mail: newsletter@pulsar.pl